24 februari 2019

FOTOALBUM: Arméns motorskola på vintermarsch i Härjedalen 1985

Arméns motorskola (MotorS) på vintermarsch i Härjedalen 1985. Här tränas det körning i lössnö i branta backar med Bv 206. Foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen.

Arméns motorskola (MotorS), verksam i olika former mellan 1944-1991 och 1999-2006, utbildade försvarsmaktens befäl och instruktörer i motortjänst (och i viss utsträckning även civila, främst poliser). Under merparten av dess verksamma tid var motorskolan förlagd till Strängnäs och Södermanlands regemente, men avslutningsvis även vid Arméns tekniska skola (ATS) tillhörande Östersunds garnison.

Dessa bilder är från en instruktörskurs för bandvagn år 1985, där vinterdelen av utbildningen genomfördes i Härjedalen. Fotograf är Per-Olof Rosén och bilderna tillhör Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen. Samtliga bilder är hämtade från digitaltmuseum.se och omfattas av licensen Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika (CC BY-NC-SA) .

"Bandvagnarna hade transporterats i förväg till Lofsdalen där kursen samlades för ordergivning. Vårt inledande mål var Sonfjället där vi skulle byta batterier i säkerhetstelefonen på toppen." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Samling före avmarsch i Lofsdalen." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"På väg in i Sonfjällets nationalpark." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Kurschefen, kapten Lennart Lagestrand." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Nu börjar vi komma upp på fjället. Lofsdalens slalombackar syns i bakgrunden. Den bakre bandvagnen har släp, tillverkat i Norge av Moelven, tror att det fortfarande var försök med släpet. Lägg märke till att bv är hopkopplade med vajer eftersom släpet kunde vara besvärligt i lössnö." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Nu går vi in i Sonfjällets nationalpark och enligt avtal sladdar vi igen spåren efter oss." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Rast uppe på fjället. Kursch Lennart Lagestrand ute på promenad. Här hade snön god bärighet, på andra ställen sjönk man ner meterdjupt." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Från Bv 202 var det lätt att hoppa ned från det höga insteget. Kunde vara farligt på fjället om skaren brast och man sjönk ned långt i snön. Bandvagnen hade ungefär samma marktryck som en skidåkare." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Uppe på fjällplatån." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Här tränar vi körning i lössnö i branta backar." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Skarpa svängar och branta backar ställde till med problem när Moelvensläpet skulle med. I teorin skulle släpet glida på medarna som syns innanför hjulen, men det blev lätt så att snön packade sig framför hjulen. Här ser vi stf skolchefen major Björn Weissmann i grävartagen." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Förarbyte på fjället." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Övernattning i Lillhärjåbygget. Ordergivning inför morgondagen." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Storslagna vyer över fjället." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Vi blickar in över nästa dalgång och kapten Lennart Lagestrand läser in sig på marschvägen." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Chefen för Arméns Motorskola, överstelöjtnant Lars Eliasson, möter upp under marschen för inspektion. Förare tekniker Leif Norman. De åker i 206:an." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Framme vid Fjätervålen. Ett kort vårdpass före lastning. Personer (fr v): 1. Motortekniker Roland Svensson 2. Motortekniker Göran ? 3. Kapten Lennart Lagestrand, kurschef 4. Löjtnant Sven Falk, körlärare." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
"Nu återstår endast lastning av bandvagnarna, sen rullar vi tillbaka till Motorskolans vinterövningsplats i Sveg." (Text och foto: Per-Olof Rosén / Arsenalen).
Samtliga bilder är hämtade från digitaltmuseum.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar